آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روزهای نحس قمری

ساعات روز ۱۶ تا ۲۹ ماه محرم الحرام سال ۱۴۳۴ هجری قمری

ساعات روز 16 تا 29 ماه محرم الحرام سال ۱۴۳۴ هجری قمری روزهای قمر در عقرب: دوشنبه25 محرم الحرام(20 آذر) ورود قمر به برج عقرب ساعت 12:06 چهار شنبه 27 محرم الحرام(22 آذر) خروج قمر از عقرب ساعت 12:59 پس روزهای نحس این ماه دوشنبه,سه…

ساعات روز ۱تا ۱۵ ماه ذیحجه الحرام سال ۱۴۳۳ هجری قمری

ساعات روز 1تا 15 ماه ذیحجه الحرام سال ۱۴۳۳ هجری قمری روزهای نحس 1 و 2 ماه ذیحجه الحرام پایان روز نحیس:پنج شنبه دوم ماه ذیحجه الحرام ساعت 3:25 صبح,خروج قمر از برج عقرب سه شنبه هفتم ماه:تحویل شمس به عقرب ساعت 3:38 ,روز خوبی برای دعا…
متن دوم