آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روزهای نحس سال 91

ساعات روز ۱۶ تا ۲۹ ماه صفر سال ۱۴۳۴ هجری قمری

ساعات روز 16 تا 29 ماه صفر سال ۱۴۳۴ هجری قمری روزهای نحس این ماه یکشنبه ۲۳ ماه صفر ورود قمر به برج عقرب ساعت ۱۰:۱۴ چهار شنبه ۲۶ ماه صفر خروج قمر از برج عقرب ساعت ۱۲:۵۵ پس روزهای نحس از یک شنبه تا چهار شنبه یعنی از ۲۳  تا ۲۶ ماه صفر…

ساعات روز ۱۶تا ۳۰ ماه ذیقعده الحرام سال ۱۴۳۳ هجری قمری

ساعات روز 16تا 30 ماه ذیقعده الحرام سال ۱۴۳۳ هجری قمری روزهای نحس: سه شنبه 29 ماه ذیقعده الحرام ورود قمر به برج عقرب ساعت 2:38 صبح الی پنج شنبه دوم ماه ذیحجه الحرام ساعت 3:25 صبح برای بزرگنمایی روی تصویر دوبار کلیک کنید…
متن دوم