آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روزهای قمر در عقرب ماه ها

ساعات روز ۱۶الی ۲۹ماه ربیع الثانی سال ۱۴۳۴ هجری قمری

ساعات روز 16الی  29ماه ربیع الثانی سال ۱۴۳۴ هجری قمری روزهای قمر در عقرب: جمعه 18 ربیع الثانی ورود قمر به برج عقرب ساعت 19:35 یک شنبه 20 ربیع الثانی  خروج قمر از برج عقرب ساعت 23:09 جهت بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید…
متن دوم