آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روزهای قمر در عقرب سال

ساعات ۱ الی ۱۵ ماه محرم الحرام سال ۱۴۳۴ هجری قمری

ساعات ۱ الی ۱۵ ماه محرم الحرام سال ۱۴۳۴ هجری قمری روزهای قمر در عقرب: خروج قمر از برج عقرب سه شنبه یکم محرم مصادف است با14 آبان ساعت 00:59 بامداد در 15 روز اول ماه محرم.فقط همان روز یکم محرم اخرین روز قمر در عقرب بوده و سه روز بعد…
متن دوم