آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روزهای قمر در عقرب سال 92

ساعات ۱ الی ۱۵ ماه ذی القعده الحرام سال ۱۴۳۴ هجری قمری

ساعات ۱ الی ۱۵ ماه ذی القعده الحرام سال ۱۴۳۴ هجری قمری ورود قمر به برج عقرب:سه شنبه چهارم ذی القعده الحرام,(19 شهریور 1392) ورود قمر به برج عقرب ساعت 16:25 خروج قمر از برج عقرب:چهار شنبه پنجم ذی القعده الحرام(20 شهریور…

ساعات یکم الی ۱۵ ماه رمضان سال ۱۴۳۴ هجری قمری

ساعات یکم الی ۱۵ ماه رمضان سال ۱۴۳۴ هجری قمری « بسم الله الرحمن الرحيم اناانزلناه في ليله القدر و ماادريك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح، فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتي مطلع الفجر »…
متن دوم