آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روزهای قمر در عقرب سال 91

ساعات روز ۱ تا ۱۵ ماه ربیع الثانی سال ۱۴۳۴ هجری قمری

ساعات روز 1 تا 15 ماه ربیع الثانی سال ۱۴۳۴ هجری قمری سلام خدمت دوستان گرامی.از اولین روز تا 15 ماه ربیع الثانی  ورود قمر به برج عقرب نداریم.کسانی که روز دقیق آن را نیاز دارند در زیر بیان میکنم. ورود قمر به برج عقرب روز جمعه…

ساعات روز یکم تا ۱۵ ماه صفر سال ۱۴۳۴ هجری قمری

ساعات روز یکم تا 15 ماه صفر سال ۱۴۳۴ هجری قمری روزهای نحس این ماه یکشنبه 23 ماه صفر ورود قمر به برج عقرب ساعت 10:14 چهار شنبه 26 ماه صفر خروج قمر از برج عقرب ساعت 12:55 پس روزهای نحس از یک شنبه تا چهار شنبه یعنی از 23  تا 26 ماه صفر…
متن دوم