آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روزهای قمر در عقرب اردیبهشت ماه

ساعات ۱۶ الی ۳۰ ماه جمادی الثانی سال ۱۴۳۴ هجری قمری

ساعات 16 الی 30 ماه جمادی الثانی سال ۱۴۳۴ هجری قمری همانطور که در پست قبل ذکر شد خروج قمر از برج عقرب 16 جمادی الثانی روز شنبه ساعت 14:36 می باشد. و شنبه 26 جمادی الثانی هم برای مسافرتها و معامله های بزرک خوب است روز جمعه…
متن دوم