آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روابط خوابرو و خوابگر انواع روابط عواطفی در هیپنوتیزم

روابط خوابرو و خوابگر انواع روابط عواطفی در هیپنوتیزم

روابط «خوابرو» و «خوابگر» انواع روابط عواطفی روابط  عاطفی با بیمار در هر رشته‌ای از پزشکی فوق‌العاده مهم و حیاتی است، اجباراً همه پزشکان مختلف با بیماران خود برخورد و رابطه عاطفی پیدا می‌کنند. رابطه پزشک بیماری‌های عمومی، با بیمار در…
متن دوم