آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رمضان زلف

ساعات ۱ الی ۱۵ ماه رمضان سال ۱۴۳۵ هجری قمری

ساعات ۱ الی ۱۵ ماه رمضان سال ۱۴۳۵ هجری قمری روزهای قمر در عقرب: ورود قمر به برج عقرب:یک شنبه  8 رمضان برابر است با 15 تیر ماه ساعت  23:58 خروج قمر از برج عقرب:چهار شنبه 11 رمضان برابر است با 18 تیر ساعت 5:45 صبح **طبق روایت…
متن دوم