آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رفع تنشهای عصبی

رفع تنشهای عصبی,درد و خستگی مزمن با خود هیپنوتیزمی

رفع تنشهای عصبی,درد و خستگی مزمن با خود هیپنوتیزمی همه چیز را درباره تنش بیاموزید به یاد داشته باشید  که تنش باعث عدم در کسانی است که زندگی را با گامهایی سریع  می پیمایند . آنها فاقد هوش و عقلی سالم هستند .  بیاموزید تنش چیست ، از کجا…
متن دوم