آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

راه هیپنوتیزم

راه هیپنوتیزم نشدن

راه هیپنوتیزم نشدن بنابراین راه فرار از هیپنوتیزم شدن این است که «خوابرو» هنگام هیپنوتیزم شدن فکرش را به نقاط  و جهات دیگری متوجه نماید. یعنی هنگامی که هیپنوتیزم کننده مشغول  عملیات است فکرش خارج از صحنه عمل باشد در این صورت «خوابرو» فقط…
متن دوم