آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر یا واحد و یا احد

ختم ذکر یا واحد و یا احد

ختم ذکر یا واحد و یا احد سلام عزیزان همانطور که میدونید گفتن ذکر در روز فوائی بیشماری داره و برای موفقیت در هر کاری گفتن ذکر تاثیر فراوانی دارد در زیر چند ختم از ذکر یا واحد و یا احد را قرار میدم.تا مورد استفاده عزیزان قرار بگیره 1…
متن دوم