آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر یا بدوح

ختم ذکر بدوح جهت حاجت گرفتن

ختم ذکر بدوح جهت حاجت گرفتن دوستان عزیزم سلام و وقتتون به خیر در این پست ختمی قرار دادم که  سریع به حاجات و خواسته های خود برسید روش ختم بدوح این گونه است: در روز جمعه در دو هفته اول ماه قمری بعد از نماز صبح دو رکعت نماز حاجت…
متن دوم