آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر جهت خواندن افکار اشخاص

ذکر جهت خواندن افکار اشخاص

ذکر جهت خواندن افکار اشخاص سلام دوستان عزیز این هم یه نسخه بسیار ارزشمند برای کسانی که میخواهند افکار اشخاص را بخوانند البته  کسی که میخواد قرائت ضمائر اشخاص را تشخیص بده باید مو به مو اعمال زیر را در ساعات مشخص انجام بده خیلی از…
متن دوم