آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر برای عزت و رفعت

ختمی جهت عزت و حرمت و طلب جاه

ختمی جهت عزت و حرمت و طلب جاه سلامی گرم به همه عزیزان و دوستان سایت این اپلای این پست رو در حالی مینویسم که هم اکنون در مشهد مقدس, روبروی حرم اقا هستم.گاهی تو زندگی دلم زیاد بگیره میام چند روزی توی حرم اقا و تا آروم نشم از اینجا نمیرم…
متن دوم