آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر برای خوش اخلاق

ذکری قوی برای خوش اخلاق شدن و نیکو نام شدن

ذکری قوی برای خوش اخلاق شدن و نیکو نام شدن سلام دوستان گلم مطمئنا شما هم دوست دارید نزد همه عزیز و مکرم باشید و پشت سرتون به نیکویی از شما یاد کنند و همیشه تعریفتان را بکنند و همچنین  حتما دوست داری اخلاق بد و زننده را از خودتون دور…
متن دوم