آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر الواحد

خواص و فواید اسم الواحد

خواص و فواید اسم الواحد دومین اسم از اسماء الله الحسنی ( الواحد ) و به معنای یگانه یکتا و بی همتاست فردی است که دومین ندارد و در جمله ای از روایات تفسیر شده به کسی که تمام زبانها بر یگانگی او وفاق و اجماع و بر وحدانیّت حضرتش از اغاز خاقت و…
متن دوم