آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر الهی یا ربی

پنج اذکار الهی کاملا مجرب بخش دوم

پنج اذکار الهی کاملا مجرب بخش دوم اذکاری با ثواب بسیار زیاد از پیامبر گرامی اسلام روایت شده هر کس این کلمات را در عمرش یک بار بگوید خداوند متعال هفتاد هزار ملک را دستور می دهد که تا روز قیامت برایش استغفار کنند و مهمات و حاجات…
متن دوم