آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکری مجرب برای زبان بند جمیع خلایق

ذکری مجرب برای زبان بند جمیع خلایق

ذکری مجرب برای زبان بند جمیع خلایق سلام به دوستان گلم.خیلی از ما وقتی توی جمع قرار میگیریم احساس میکنیم که کسی به حرف ما توجه نمیکند و یا احساس میکنیم مورد توجه دیگران قرار نمیگیریم. خوب در این پست  این ذکر رو به شما  آموزش میدم که هر…
متن دوم