آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن مطلب در خواب

دیدن مطلب در خواب

دیدن مطلب در خواب دوست داری مطلب مهمی که چندین وقته فکرتو مشغول کرده و  راه حلشو پیدا نکردی,  ولی در خواب ببینی دوست داری بدونی چه کسی مالتو سرقت کرده؟ دوست داری بدونی دلیل مشکلت چیه؟ دوست داری بدونی چه کسی پشت سرت بهت تهمت میزنه؟…
متن دوم