آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن عجایب و باز شدن همه قفل ها

دیدن عجایب و باز شدن همه قفل ها

دیدن عجایب و باز شدن همه قفل ها با سلام خدمت همه عزیزان امیدوارم که همه شما عزیزان خوب و سلامت باشید توی زندگی با چالشها و فرازو نشیبهای زیادی برخورد میکنیم.همیشه زندگی ما انسانها گل و بلبل نیست و همیشه همه زندگی ما با فلاکت وسختی…
متن دوم