آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دو نسخه مجرب

نسخه مجرب برای گشایش رزق و روزی فوری

نسخه مجرب برای گشایش رزق و روزی فوری سلام دوستان. امروز یک نسخه مجرب از گشایش رزق و روزی براتون قرار میدم باور کنین تمام این نسخه ها همشون مجرب و کمیاب هستند و اگر هم در کتاب و یا سایتی دیدید ناقص هست و کامل نیست چون تمام نسخه ها…
متن دوم