آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دفع سحر از منزل

نماز جهت دفـــع ســــحر

 برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب باطل سحر نماز جهت دفع سحر دو رکعت نماز بخواند.در رکعت اول یک بار حمد و یک بار ((قل یا ایها الکافرون)) و آیه ((لا اعبد ما تعبدون)) را 10 بار تکرار کند و بعد سوره را تمام کند و در رکعت دوم یک بار…
متن دوم