آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعوتنامه ختم قرآن

دعوت نامه ختم جزء نهم قرآن کریم

دعوت نامه ختم جزء نهم قرآن کریم با سلام خدمت دوستا عزیز در این سایت هر هفته یک جزء از قرآن را به صورت گروهی ختم می کنیم. و در همین پست میخوام همه شما دوستان خوبم را دعوت کنم تا در  ختم نهمین جزء سوره  قرآن شرکت کنید. روز ختم جزء هفتم…
متن دوم