آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا چیست

تفاوت دعا با سـحـر و جــادو

تفاوت دعا با سـحـر و جــادو اول اين كه بايد بين دعا و سحر و جادو تفاوت قائل شد آنچه جادوگران انجام مي دهند اين است كه با يك سري از اعمال شيطاني و گمراه كننده و از طريق طلسم ها ، به تسخير اجنه و شياطين پرداخته و مدعي هستند از طريق نيروهاي…
متن دوم