آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا هایی جهت دیدن مطالب و مهمات در خواب

نسخه ای جهت خواب دیدن عجائب و درخواست حاجات

نسخه ای جهت خواب دیدن عجائب و درخواست حاجات سلام عزیزان صبح سه شنبه همه شما عزیزان به خیر و خوشی دوستانی که علاقه مند هستند که سوالی در زندگیشون مطرح شده و هنوز جوابش براش مکشوف نشده یا حاجتی دارند و راه و نجات آن را پیدا نکردند و یا…

ذکری قوی برای خبردار شدن احوال غائب و احضار غائب

ذکری قوی برای خبردار شدن احوال غائب و احضار غائب غافل مشو از عید غدیر و برکات امروز خدا گشوده است باب نجات جبریل و ملائک همه با امر خدا سر داده ز گل دسته ی هستی صلوات امروز ١٨ ذوالحجه ١٤٣٨ و روز عید سعید غدیر خم , بر همه شما دوستان و…
متن دوم