آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا جهت خواب ديدن اموات

دعا جهت خواب دیدن اموات

دعا جهت خواب ديدن اموات  با سلام خدمت همه عزیزان.این هم نسخه ای برای خواب دیدن اموات که باز هم دوستان زیاد سفارش دادند ابتدا وضو بگیرید در وقت خواب به پهلوى راست بخوابید و سوره والشمس و الليل و جهد (قل يا ايها الكافرون ) و توحيد و…
متن دوم