آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا به هنگام خوردن غذا و نوشیدن آب در روز عاشورا

دعا به هنگام خوردن غذا و نوشیدن آب در روز عاشورا

دعا به هنگام خوردن غذا و نوشیدن آب در روز عاشورا هر گاه تصمیم گرفتی بعد از سپری شدن وقت مصائب وارده بر امام حسین و خاندان و یاران او علیهم السلام در روز عاشورا ( یعنی یک ساعت بعد از عصر این روز ) به مقدار ضرورت غذا بخوری و…
متن دوم