آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای گرفتن طلب

نسخه ای جهت گرفتن طلب و امانت خود و موفقیت در کار

نسخه ای جهت گرفتن طلب و امانت خود و موفقیت در کار سلام دوستان عزیز صبح همتون به خیر و شادی دوستانی که در کار خود به کسی پولی قرض میدن و یا امانتی نزد شخصی قرار میدن ولی متاسفانه نمیتوانند پس بگیرند. اگه میخواهید امانتی به کسی بدهید…

دعا برای ادای قرض و گرفتن طلب ها و ثروت

دعا برای ادای قرض و گرفتن طلب ها و ثروت سلام دوستان طی نظرات که داشتم چند نظر بوده که نتوانستند از طلبکارها, بدهی خودشونو بگیرند و براشون چالش بزرگی شده این نسخه ای که امروز در این پست میزارم در واقع هم طلبتونو سریع میگیرید…
متن دوم