آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای پیدا کردن اشیاء گم شده یا سرقت شده

نسخه ای جهت شناخت سارقین

نسخه ای جهت شناخت سارقین سلام دوستان, روز شنبه همه شما عزیزان به خیر و خوشی. امروز این پست رو اختصاص میدیم به شناخت سارقین که با این عمل شما میتوانید حدس بزنید که سارق مال و امال شما چه کسی بوده که این نسخه از مجموعه کتب قدیمی علوم…
متن دوم