آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای پیدا شدن اشیاء و فرد گمشده یا مال دزدیده شده

ذکری قوی برای خبردار شدن احوال غائب و احضار غائب

ذکری قوی برای خبردار شدن احوال غائب و احضار غائب غافل مشو از عید غدیر و برکات امروز خدا گشوده است باب نجات جبریل و ملائک همه با امر خدا سر داده ز گل دسته ی هستی صلوات امروز ١٨ ذوالحجه ١٤٣٨ و روز عید سعید غدیر خم , بر همه شما دوستان و…
متن دوم