آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای محبت

دعای کید اعداء,دعای هر مشکل گشا

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب مشکل گشا دعای کید اعداء,دعای هر مشکل گشا در کتاب,دلائل مذکور ساخته اند که محمد بن علی الشریف غصه و تشویش از سلطان جابر داشت,شبی در خواب جناب رسول خدا را دید,حضرت باو فرمود که بخوان این شش آیه را با جواب…

دعا بجهت تسخیر قلوب

دعا بجهت تسخیر قلوب شاید این دعای زیر را خیلی از سایتها یا کتابها دیده باشید.ولی متاسفانه کامل نیست.یعنی کامل در کتابها نیاورده اند.که من امروز در این تاپیک کامل برای شما مینویسم.مطمئن باشید که اگر نیت خیر داشته باشید.صد در صد به لطف خدا…
متن دوم