آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای محبت و مسخرکردن و آشتی و صلح

ذکری جهت رفع بدخلقی و بیقرار کردن در عشق

ذکری جهت رفع بدخلقی و بیقرار کردن در عشق سلام به همه عزیزان: در مورد بدخلی شخص در خانواده یا در محل کار و یا در بین دوستان که این میتونه به علت شخصیت ذاتی فرد باشه یا به علت داشتن همزاد یا سحر که باعث بدخلقی شخص میشه اگر فرد ذاتا…

ذکری قوی جهت محبت و مطیع شدن

ذکری قوی جهت محبت و مطیع شدن سلام عزیزان وقت همه شما به خیر و خوشی ذکری که امروز شرح اونو مینویسم فوق العاده و اعجاب انگیز است به شرط اینکه اعتقاد راسخ داشته باشید کسانی هم که در طول روز ذاکر هستند این ذکر خیلی قوی تر در او اثر…
متن دوم