آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای شفای بیماری

دعایی برای درمان بیماری های سخت و حاد

دعایی برای درمان بیماری های سخت و حاد فرموده اند : این تعویذی است برای کسانی که بیماری های سختی ازجمله خوره دچار شده اند . دست خود را بر سر شخص بیمار گذاشته و می گویی : بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ إِلَى…

دعا برای شفای مریض

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق دعا برای شفای مریض در کتاب درمکنون چنین است: این 11 حرف را خواص عجیب ذکر کرده اند (ا ب ت ث ط ظ ف ک ل لا ی) یکی از آن خاصیت آن است که اگر کسی را درد عضوی از اعضاء دردری به همرسد,مثل درد…
متن دوم