آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای رفع درد نقل از امام صادق (ع)

دعا برای رفع درد نقل از امام صادق (ع)

دعا برای رفع درد نقل از امام صادق (ع) از امام صادق علیه السلام نقل است که برای هر دردی بگو : قَالَ الصَّادِقُ ع تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ كَمْ مِنْ نِعْمَةٍ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي عِرْقٍ سَاكِنٍ وَ غَيْرِ…
متن دوم