آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای رفع بیماری

نظری به اولین حروف اسامی بیماران

نظری به اولین حروف اسامی بیماران خدمت شما دوستان عزیز سلام عرض میکنم. این نسخه بر اساس حروف اول اسم بیماران است که از کتب معتبر استخراج کردم.و خودم برای خیلی از دوستان استفاده کردم و معجره آن را هم همه مشاهده کردیم.البته اون دسته…
متن دوم