آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای دفع بلا

دعا برای دفـــع اســـلحه که بر شخص کارساز نباشد

دعا برای دفع اسلحه که بر شخص کارساز نباشد در بیان بعضی از خواص کلمات به تجربه رسیده که روز چهار شنبه سوری به میان آب رفته تا گردن در آب بنشیند که همین سر در بیرون آب باشد و مشغول خواندن قل هو الله احد باشد. و تا تعویذ وی تمام نشده گردن از…

دعا برای دفـــع دشمن

دعا برای دفع دشمن سلام عزیزان خوبم.جا داره همینجا پیشاپیش عید غدیر خم را به تمام شیعیان جهان تبریک بگم. دوستان خوبم.یه بار دیگه خدمت شما عرض میکنم.من نه وقت دعا نوشتن دارم و نه این وقتو دارم که دعوت شما را قبول کنم.خواهشا…
متن دوم