آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای حفظ اموال در آخرین روز جمعه ماه رمضان

دعا برای حفظ اموال در آخرین روز جمعه ماه رمضان

 دعا برای حفظ اموال در آخرین روز جمعه ماه رمضان بعضی از اهل صلاح گفته اند در آخر روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان در مقابل خورشید نشسته تا آنجایی که در مقابل دو ابروی تو قرار گیرد  پس ابتدا با ماه رمضان وداع کن و بگو:  اَللَّهُمَّ لا…
متن دوم