آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای حاضر شدن غایب

دعا برای حاضر شدن فرد غــــایب

 برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب احضار انسان دعا برای حاضر شدن فرد غــــایب با سلام خدمت عزیزان.امید وارم در این روزهای پر برکت،فیض کامل از ماه رمضان نصیبتان شود. و بعد,خیلی از دوستان دعاهای احضار و طلسمات را انجام…

دعای حاضر شدن غایب

 برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب احضار انسان دعای حاضر شدن غایب اگر خواهی که کسی را حاضر گردانی که بیقرار تو باشد و با محبت به نزد تو آید این نسخه را روی قطعه از مس نقش نما در ساعتی که مشتری با عطارد نزدیک باشد باسم طالب و…
متن دوم