آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای حاجات ضروری

ختم دعای حاجات مهم

ختم دعای حاجات مهم با سلام خدمت همه عزیزان و طرفداران تیم این اپلای روزهای شنبه  اول هر ماه قمری در ساعت مشتری عصر هنگام به جهت بر آمدن حاجات مهم دعای زیر را 70 بار بخوانید.فوق العاده موثر است روش خواندن ابتدا دو رکعت نماز حاجات بخوانید…
متن دوم