آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای تسخیر شخصی

نسخه ای قوی و مجرب برای مسخر کردن شخصی

نسخه ای قوی و مجرب برای مسخر کردن شخصی   اگر می خواهی مردم یا فردی را مسخر خود گردانی در وقت ظهر روز جمعه یا پنج شنبه ۲۰۰ مرتبه این اذکار را بخوان . یقینا در عرض ⭐️ آن شخص مطیع تو خواهد شد و هر حاجتی که از او داشته باشی برآورده خواهد…

ذکرهای الهی برای به تسخیر در آوردن هر شخصی

ذکرهای الهی برای به تسخیر در آوردن هر شخصی در این پست میخواهیم توسط ذکر شخصی را به تسخیر خودمون در بیاریم فقط دقت کنید که قبل از اینکه شخصی رو با این اذکار یا هر چیز دیگری بخواهید به تسخیر خود در بیاوریدابتدا بایدمحاسبه کنید ببینید که ایا…
متن دوم