آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای ترس از دشمن

دعا برای رفع اضطراب و نگرانی و ترس و وحشت

دعا برای رفع اضطراب و نگرانی و ترس و وحشت در این قسمت سه نسخه براتون قرار دادم که به ترتیب انجام بدین اول برای رفع اضطراب و نگرانی و ترس و وحشت بعد از نمازهای پنج گانه هر روز ده بار آیه زیر را قرائت کن ان شاء الله شفا…
متن دوم