آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای بستن زبان دشمن

دعا برای بستن زبان دشمن

دعا برای بستن زبان دشمن برای بستن زبان دشمن این نسخه عجیب را بنویس و در  زمینی دفن کن و سنگی بر او قرار بده و آن نسخه این است : بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله وحده و بالله استعین علیک و استغیث علیک من فلان بن فلان ( اسم…
متن دوم