آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای برگرداندن عشق رفته

ختم دعای برگرداندن معشوق در هفت روز

ختم دعای برگرداندن معشوق در هفت روز سلام به همه دوستان گلم بیش از صد ها پیام در تلگرام دارم که همشون مشکل دوری از یارشونو دارن.البته نمیشه همه چیزو به دعا و خدا و پیغمبر نسبت داد.بعضی از دوستان انگار وقتی ازدواج میکنند همه مشکلاتو از…
متن دوم