آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای افزایش رزق

دعای افزایش رزق

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب رزق و روزی متاع دعای افزایش رزق برای افزایش رزق این دعا نوشته و با خود حمل کنید و هر روز قبل از اینکه بیرون روید یک بار این دعا را بخوانید. این دعا جزئی از مجموعه کتاب های علوم غریبه می…
متن دوم