آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای کشایش کار

دعای محبت,احضار محبت,دعای کشایش کار

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب محبت دعای محبت,احضار محبت,دعای کشایش کار در زیر چندین طلسم و احضارات برای دانلود قرار دادم. که بعد از دانلود میتونین از آن استفاده کنین قابل توجه کسانی که تازه وارد سایت شده اند برای استفاده صحیح…
متن دوم