آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای چهل ختم از کتاب جواهر مکنونه

دعای چهل ختم از کتاب جواهر مکنونه

دعای چهل ختم از کتاب جواهر مکنونه امروز در این پست با چهل ختم عظیم شان  برگرفته از کتاب جواهر مکنونه نوشته حاج ملا مصطفی که البته یه شرط هم داره که این شرط رو من نذاشتم این چهل ختم رو  انتخاب کردم که به درد همه شما ها یی که یه…
متن دوم