آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای چشم زخم چیست؟

ابـــطال چشم زخم و دفــــن آثارسوء آن در روح وجسم

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب باطل سحر ابطال چشم زخم و دفن آثارسوء آن در روح وجسم سلام دوستان گلم.در این پست برای شما نسخه ابطال چشم زخم را قرار میدهم که بسیار بسیار قوی و مجرب است.و همین نسخه برای ابطال چشم زخم شما کافیست خواهشی…
متن دوم