آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای وقت حجامت

طب امامان درس ۱۴,دعا در هنگام حجامت

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق دعا در هنگام حجامت 1 . امام صادق به یکی از اصحابش فرمود : هر گاه خواستی حجامت کنی و خون از جای حجامت بیرون آمد ، قبل از آنکه تمام شود و خون می ریزد ، بگو بسم الله الرحمن الرحیم ، اعوذ بالله…
متن دوم