آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای هفت هیکل

دعای هفت هیکل و آداب انجام ان

دعای هفت هیکل و آداب انجام ان دعای هفت هیکل :از جمله ادعیه ی شریفه ایست که هر کس آنرا بخواند یا درنزد خود نگه دارد خداوند تبارک تعالی او را ازغیبت وبدگویی مردمان نگاه دارد ودشمنان اورا مغلوب نماید . دعاى "هفت هيكل" شامل هفت دعاي كوچك…
متن دوم